Cultuur en duurzaamheid

Greentrack en Pulse 

In Vlaanderen zijn er meerdere spelers die binnen en via cultuur willen werken aan de transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid, of een ‘volhoudbare’ samenleving zoals het in de missie van Greentrack Gent klinkt. 

De Greentracks zijn lokale netwerken die in verscheidene steden binnen het stedelijke niveau – of iets ruimer – culturele organisaties met elkaar verbinden. Door uitwisseling en experiment maken die organisaties hun eigen werking duurzamer en werken ze samen aan een volhoudbare samenleving. In de steden Gent, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Brussel en Luik organiseren de Greentracks concrete infosessies op aansturen van de eigen leden en gaan ze lokaal projecten aan. Elk netwerk is verschillend en speelt in op de lokale context, en dat maakt ze net sterk. Het grootste deel van de ongeveer 100 Greentrack leden zijn erkend onder het kunstendecreet. 

Overkoepelend, op Vlaams niveau, is er Pulse Transitienetwerk Cultuur. Dit netwerk verbindt een 1000-tal organisaties en professionals in de brede cultuur-, jeugd- en mediasector. Pulse ziet voor cultuur een belangrijke rol weggelegd als motor voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige samenleving. Door sectoren als kunsten, erfgoed, sociaal-cultureel werk, jeugd en media met elkaar te verbinden en te sensibiliseren, kunnen betrokken organisaties en professionals niet alleen van elkaar leren en elkaar inspireren, maar ook de brede maatschappelijke transitie stimuleren. Pulse organiseert ontmoetingsmomenten rond actuele thema’s, deelt goeie praktijken en relevante informatie over sectoren heen, koppelt terug naar beleid en naar aanleunende sectoren.  

Greentrack en Pulse wisselen regelmatig uit en werken soms samen aan bepaalde projecten. We bundelen krachten om het netwerk rond cultuur en transitie in Vlaanderen van onderuit te verdichten.